हाम्रो बारेमा

सामाजिक संगठन फर पिडित उन्मूलन नेपाल (सोपान) समाजमा विद्यमान गरिवी उन्मूलन गर्ने उनिहरुको संस्था हो । यद्यपि विभिन्न परियोजनाहरू छन् जसले विभिन्न योजनाहरू सहित हाम्रो देशमा बाँचिरहेको गरिबी हटाउन संघर्ष गरिरहेका छन् तर अझै पनि यो खामोको रूपमा रहेको छ। निम्न कारणले गर्दा यस प्रकारको समस्या अझै पनि रहेको छ:

  • देशले बनाएको रणनीति
  • नहुनु समाजमा मान्छे जुटाउने
  • न्यूनतम गर्नुहोस् समाजबाट जनताको प्रस्तुति
  • लकाइ जनता भित्र समान अधिकार को र convectional तरिका पालन काम गर्ने ।
  • भित्र यस्ता सबै विद्यमान समस्यालाई घातक बनाउने क्रम, आज हाम्रो सोपान जागेको छ हाम्रो अगाडि ।

समाचारहरू & घटनाहरू

प्रमाणीत गर्नुहोस्