Month: January 2022

Board of Advisors

 • Proff. Dr. Prem Kumar Khatri
 • Dhurba Bahadur Shrestha
 • Bishnu Prashad Khanal

Present Executive Committee

 • President: Er. Gunjan Gautam
 • Vice-President: Mr. Ashok Bikram Thapa
 • Secretary: Mr. Gopi Aryal
 • Joint-Secretary: Mr. Bikash Thapa
 • Treasurer: Ms.Rosi Adhikari
 • Executive Member: Mr. Ashmin Adhikari
 • Executive Membe: Rajani Khadka
 • Executive Member: Ms.Jyoti Pathak
 • Executive Member : Mr. Dan Bahadur Shrestha

C.D.O. Regd. No:-762/063/064

S.W.C. Affiliation No:-21362

National Office: Gothatar-8, Kathmandu, Nepal

Branch Office: Nilkantha-2, Dhading, Nepal

News & Events

Testimonials